Kategorija: Klicni center

Klicni center in njegove storitveKlicni center in njegove storitve

Klicni centri na sploh delujejo tako v gospodarstvu kot negospodarstvu. Večina od njih deluje v gospodarskem sektorju ter poslujejo z namenom, da bi ustvarili dobiček. Lahko rečemo, da je klicni center najbolj primerna oblika za poslovne procese sekundarnega in terciarnega kroga. To pomeni, da se tovrstna storitev učinkovito obnese na primer v elektro podjetjih, v carini, na policiji, v zavarovalnicah, finančnih institucijah.

Storitve, ki jih nudi ter opravlja klicni center, so povezane z nalogami, ki jih opravljajo ter seveda s področji, s katerimi center sodeluje. Tako na primer klicni center opravlja naloge, ki se povezujejo s pritožbami, naročili, podpornimi storitvami, ohranjanjem že vzpostavljenih stikov.

Prednosti in pomanjkljivosti klicnih centrov

Vseh prednosti, ki jih ponuja klicni center, skorajda ne moremo našteti. Poglavitne prednosti pa so vsekakor zniževanje stroškov, učinkovitost, podaljšan delovni čas ter neodvisnost od kraja, dragoceno povratno sporočilo za razvoj storitev, izdelkov in trženja.

Torej je klicni center za podjetje najbolj preprosti način za podaljšanje delovnega časa in za izboljšanje dosegljivosti do 24 ur na dan vse dni v tednu. Torej ta storitev ni odvisna od delovnega časa podjetja, temveč se delo lahko izvaja iz prav vsakega mesta, in to kjer koli na svetu. Tiste, ki na primer v klicni center pokličejo, torej lahko zelo hitro in na učinkovit način povežemo tudi s poslovalnico, ki se nahaja v tujini.

Obstaja tudi nekaj slabosti tovrstne storitve. Ne glede na samo kakovost klicnega centra je zadovoljstvo strank s storitvami, ki so opravljene osebno, bistveno večje v primerjavi z zadovoljstvom storitve, ki je opravljena neosebno. Razlogi za omenjeno vsekakor niso vedno povsem jasni. Mogoče pa je, da je tehnologija, ki jo uporablja klicni center, v nekaterih kulturah sprejeta nekoliko slabše.

Klicni center lahko ustvarja ter ohranja zadovoljstvo strank

Kljub omenjenim slabostim pa klicni center lahko vseeno dovolj uspešno ustvarja pa tudi ohranja zadovoljstvo strank.